دوشنبه 5 خرداد 1399

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری
در آستانه فصل اسكي
جلسه تعيين تعرفه بليط پيستهاي اسكي استان تهران برگزار شد

جلسه تعيين تعرفه بليط پيستهاي اسكي استان تهران با حضور مدير كل ورزش و جوانان استان تهران و رئيس هيئت اسكي استان تهران برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي هيئت اسكي استان تهران دراين جلسه ساوه شمشكي رئيس هيئت گزارشي از تعرفه سال 97 ارائه كرد .
گل محمدي مدير كل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به مصوبات اين جلسه گفت: سياست اداره كل حمايت همه جانبه از پيستها و شهروندان تهراني است . بر اين اساس جلسه نهايي تعيين تعرفه با ارائه مستندات تصميم گيري خواهد شد.
در اين جلسه خرم رئيس گروه نظارت و هماهنگي بر فعاليتهاي ورزشي اداره كل ، نمايندگان سازمان صمت و تعزيرات ،سلطاني رئيس بازرسي، بلوكات نماينده پيست اسكي دربندسر و نظر مدير روابط عمومي اداره كل حضور داشتند .

تاريخ  ارسال:شنبه 4 آبان 1398 - 13:26

کد:95327-1399گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.