شنبه 29 تير 1398

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری
در تمامی پیست های اسکی استان تهران برگزار خواهد شد
جشنواره روز جهانی برف و همگانی

بر اساس مصوبات نشست کمیته همگانی استان تهران که با میزبانی رییس کمیته همگانی هیئت اسکی استان تهران و با حضور ساوه شمشکی رئیس هیئت اسكي استان تهران، محبی زنگنه رئیس کمیته همگانی فدراسیون اسکی، ساوه درودی دبیر همچنین بلوکات، درویشی و نظر روسای هیئت های دماوند، شمالشرق و شمالغرب تهران و تمامی اعضای کمیته همگانی استان تهران برگزار گردید، مقرر شد جشنواره های همگانی در تاریخ های ذیل در سه پیست اسکی استان تهران برگزار خواهد گردد:

جشنواره روز جهانی برف پنجشنبه ۴ بهمن ماه پیست بین المللی اسکی دربندسر

جشنواره همگانی اسکی استان تهران پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه پیست اسکی آبعلی

جشنواره همگانی استعدادیابی استان تهران پنجشنبه ۲ اسفندماه پیست اسکی بین المللی توچال

شایان ذکر است تمامی قوانین وضع شده از سوی فدراسیون جهانی اسکی در خصوص روز جهانی برف در جشنواره های ذکر شده اعمال خواهد شد.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 13:06

کد:80309-1398گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.